Nae Maum

Bij NAE MAUM kun je je talenten optimaal ontwikkelen.

Het Koreaanse woord voor mijn hart is Nae maum. Mensen functioneren op hun best als ze bezig zijn met iets wat waarvan ze zeggen: “dat is helemaal “mijn ding”, het raakt mijn hart”.

Als er een balans is tussen je verstand, je hart en je handen en je denkt dat je talenten kunt ontwikkelen, durf je uitdagingen aan te gaan en ben je gemotiveerd om je autonomie te vergroten.

 

NAE MAUM is Koreaans voor mijn hart en staat voor:1017

Nadenken
Actief handelen
Emotie (Creativiteit) 

Mindset
Autonomie
Uitdaging
Motivatie

Er zijn verschillende voorwaarden nodig om een opdracht goed uit te kunnen voeren, of een prestatie te kunnen leveren. Je moet nadenken over hoe de opdracht in elkaar zit. Je moet op nieuwe ideeën kunnen komen over hoe je de taak zou kunnen uitvoeren en wat je daarvoor nodig hebt, voordat je aan de slag kunt gaan om je ideeën in acties om te zetten. Ook is het belangrijk dat je de uitdaging aan wilt gaan, er voldoende grip op kunt krijgen, of er van kunt leren en gelooft dat je het kunt.

Als een taak niet Nae maum is, bij voorbeeld doordat

  • je denkt dat je het niet kunt (mindset),
  • je er zelf geen grip op hebt (autonomie),
  • je geen uitdaging ziet,
  • je niet gemotiveerd bent,

is het heel moeilijk om optimaal te presteren en je talent aan bod te laten komen.

De goede balans tussen verstand, actie en emotie betekent dat je alle drie moet inzetten. Soms moet je je verstand voorkeur moet geven bij het handelen en soms moet je beslissen om meer naar je gevoel te luisteren.