Hoogbegaafdheid

Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creeërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

 • Hoge intelligentie
 • Vroege ontwikkeling
 • Uitblinken meerdere gebieden
 • Gemakkelijk kunnen leren
 • Goed leggen van (causale) verbanden
 • Makkelijk kunnen analyseren van problemen
 • Het maken van grote denksprongen
 • Voorkeur voor abstractie
 • Hoge mate van zelfstandigheid
 • Brede of juist specifieke interesse/hoge motivatie/veel energie
 • Creatief/origineel
 • Perfectionistisch
 • Apart gevoel voor humor
 • Hoge mate van concentratie