Profielen

Profielen (hoog)begaafde leerlingen van Betts en Neihart

(Hoog)begaafdheid kan op verschillende manieren in zichtbaar gedrag tot uiting komen. Persoonlijkheid het is  het resultaat van ervaring en aanleg en  ook (hoog)begaafden niet op dezelfde wijze beïnvloed door hun bijzondere vermogens. Bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid moet rekening gehouden worden met de interactie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke factoren. Al deze gebieden hangen met elkaar samen en werken op elkaar in.

Betts en Neihart hebben zes profielen opgesteld, die informatie geven gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen (hoog)begaafde en getalenteerde leerlingen Hierdoor is een theoretisch concept ontstaan dat inzicht geeft en bijdraagt aan een beter begrip van deze leerlingen.

Profielen van Betts en Neihart:

de Aangepaste Succesvolle   (Anna Sofia)

de Creatieve  Uitdagende       (Carlo Uri)

de Onderduikende                    (Olga)

de Dubbel Bijzondere             (Debby Bianca)

de Drop-out Risico                  (Douwe Richard)

de Autonome leerling             (Anton)