MIDAS

Meervoudige Intelligentie leerstijlen onderzoek, met behulp van het MIDAS Profiel kunnen we kijken naar hoe je leert en kunnen we strategieën kiezen die je helpen om je sterke kanten te gebruiken en deze inzetten om je de talenten te ontwikkelen en ook je minder sterke kanten te ondersteunen.

De Psycholoog Howard Gardner heeft de meervoudige intelligentie theorie ontwikkeld. Gardner gaat ervan uit dat mensen op veel verschillende manieren “intelligent” zijn, hij onderscheidt verschillende intelligenties.

Iedereen bezit deze al intelligenties, maar er zijn maar een paar sterk ontwikkeld. De sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop je leert en ook je voorkeur voor bepaalde activiteiten.

Als de leerstof aangeboden wordt op de manier die bij jou past,

Leer je makkelijker.
Krijg je meer plezier in leren (en dus in het naar school gaan).
Haal je betere resultaten.
Groeit je zelfvertrouwen.

 

In de MIDAS wordt gekeken naar de volgende 8 verschillende intelligenties:

Verbaal-linguïstisch:
gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica.

Logisch-Mathematisch:
logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren.

Visueel-ruimtelijk:
goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren.

Muzikaal-ritmisch:
gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritmevast, koppeling van emotie en geluid, goed geheugen voor muziek.

Lichamelijk-kinesthetisch:
sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen.

Naturalistisch-ecologisch:
belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren.

Intrapersoonlijk:
zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen.

Interpersoonlijk:
begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat anderen te motiveren, sterk vermogen tot empathie.

AABBC is een gecertificeerde assessor door het M.I.D.A.S. Instititute in Ohio, USA. Het onderzoek begint met het invullen van een online test. Op basis van deze test stellen we een rapport samen. De testgegevens bespreken we vervolgens met je in een persoonlijk gesprek.