Positieve Discipline

logo positieve discipline nederland

Opvoeden met het hart

Positive Discipline is gebaseerd op de psychologie van Adler en het werk van Dreikurs. Adler gaat ervan uit dat kinderen sociale wezens zijn die willen voelen dat ze welkom zijn en dat ze er bij horen. Een van zijn belangrijkste uitgangspunten is dat een kind dat zich misdraagt een ontmoedigd kind is en achter dit gedrag zit een bepaalde overtuiging en een behoefte. 

Bij  de oudercursus van Positive Discipline leer je  hoe je anders naar het gedrag van je kinderen kunt kijken. Achter de boosheid, de machtsstrijd en het teruggetrokken gedrag zit een vraag om hulp.

De kern van positieve discipline: er zijn geen slechte kinderen, er is alleen slecht gedrag  en fouten zijn kansen om te leren

plaatje van kinderen op weg naar huis met hart

Vijf kenmerking van Positieve discipline

  1. Het is vriendelijk en vastberaden tegelijk (respectvol en bemoedigend)
  2. het geeft een gevoel van verbondenheid en er toe doen( verbinding en van betekenis zijn)
  3. Het is effectief op de langere termijn ( straf werkt alleen op korte termijn)
  4. Het leert kinderen belangrijke vaardigheden en eigenschappen (Respect, zorg voor anderen, probleemoplossing, verantwoording, samenwerking)
  5. Het nodigt kinderen uit te ontdekken hoe capabel ze zijn  ( en hun persoonlijke kracht opbouwend te gebruiken)

Annet Atsma en Anja de Groot zijn Positive Discipline Parent Educators die graag hun kennis en kunde bundelen met die van jullie.
Je trekt samen op met andere ouders en leert ook van elkaar.

De oudercursus van Positive Discipline omvat 6 avonden en geeft een verdieping.
Geschikt voor alle ouders die samen met anderen willen leren via theorie en oefeningen die direct toepasbaar zijn. Die de sfeer in hun gezin willen verbeteren door gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking.

Ourdercursus Positieve Discipline

249

per ouder/ouderpaar


Inclusief gratis werkboek


6 online avondcursussen