Over mij

Annet Atsma

  • Pedagoog,  kindercoach en ECHA -Specialist in Gifted Education  voor het begeleiden van al dan niet onderpresterende hoogbegaafde leerlingen, hun ouders en leerkrachten.
  • Facilitator van het https://peers4parents.nl/ Peers4Parents programma oudercursus voor emotionele begeleiding van hoogbegaafde kinderen.
  • Educator van https://positivedisciplinenederland.nl/, voor het geven van de oudercursus:  Opvoeden met je hart .
  • Kindertalentfluisteraar.  https://www.kindertalentenfluisteraar.com om gesprekken met kinderen te voeren waarbij  kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij meer veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen.

Eens kennismaken?

Maak een afspraak om langs te komen bij mijn inloopspreekuur, of bel me even