Advies, begeleiding, coaching

AABBC is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van ouders, kinderen, tieners en jongeren met  kenmerken van hoogbegaafdheid waarmee het niet zo goed gaat op school.

Dit kan zijn door het gebrek aan studievaardigheden, maar ook door b.v. motivatieproblemen, sociale problemen of faalangst.  

Persoonlijke oplossingen

AABBC werkt niet met kant en klare oplossingen, maar gaat samen met ouders, leerling en school op zoek naar wat er achter het gedrag zit. Wat we kunnen doen om het gedrag te veranderen waardoor de leerling weer zelf het stuur in handen neemt, zijn talenten ontwikkelt en op eigen kracht veerkrachtig op weg gaat naar de eigen toekomst.